Al onze coaches zijn getraind en werken volgens de methode van Learning Dreams. Deze methode is ontwikkeld aan de University of Minnesota, USA, door dr. G. Stein, die hiermee inzet op het creëren van een cultuur van leren in gezinnen, en gemeenschappen. De basis van Learning Dreams wordt gevormd door de gedachte dat elk mens een diepe motivatie heeft om te leren, te dromen en zich te ontwikkelen. Elk mens is van nature nieuwsgierig en heeft de behoefte nieuwe dingen te leren. Learning Dreams spreekt deze behoefte en nieuwsgierigheid actief aan.